Main Responsibilities:

As the Czech language is essential for this role, we are not advertising the job in English.

HR Front Office team je klíčovým partnerem interního zákazníka (společností OKIN Group, cca 1300 zaměstnanců), rozumí jeho potřebám a spolupracuje na strategii, jak tyto potřeby naplnit v potřebném čase, kvalitě a při zachování nákladové efektivity a legislativy. Současný Front Office tým sestává z 5 členů s budoucím potenciálem pro další růst.

Co Vás na této pozici čeká:

 • budete zodpovědný/á za zajištění potřeby personálních zdrojů pro jednotlivé organizační celky OKIN Group,
 • budete vést HR Front Office tým, který je složen z pozic HR Generalista a Recruiter,
 • budete připravovat či revidovat jak celkové náborové strategie, tak dílčí náborové plány, výběr vhodných externích dodavatelů ve spolupráci s interním marketingem, realizovat náborové kampaně a komunikaci. HR FO Manager je zodpovědný za naplňování klíčových KPI’s včetně jejich pravidelného reportingu,
 • budete mít svěřenou oblast business partnering pro vyšší a střední management společnosti, jeho podporu v pracovně-právní oblasti, compliance interních pravidel s legislativou, podporu všech aktivit spojených s životním cyklem zaměstnance (adaptace, rozvoj, hodnocení, offboarding),
 • budete zapojeni do programů na podporu firemní kultury, aktivit podporujících engagement zaměstnanců a také do interní komunikace,
 • vaším přímým nadřízeným bude HR ředitel OKIN Group, budete součástí 6-ti členného HR management týmu skvělých kolegů/kolegyň,
 • vaše pracoviště bude v Ostravě, příp. po dohodě v Praze.

Key Requirements and Competencies:

 • manažerské zkušenosti v oblasti HR min. 3 roky,
 • zkušenosti s řízením/dodávkou kompletní HR agendy velkou výhodou (na pozici HR manager, seniorní HR business partner apod.),
 • schopnost dělat rychlá rozhodnutí v komplikovaných situacích,
 • pozitivně smýšlející osobnost, schopná nalézat příležitosti v neznámých situacích,
 • konzultační přístup k zákazníkovi, schopnost navnímat jeho potřeby a navrhnout možná řešení včetně identifikace potenciálních rizik,
 • zkušenosti s budováním vztahů napříč různými úrovněmi řízení, velmi dobré komunikační dovednosti a diplomacie,
 • schopnost analyzovat stávající HR procesy a navrhovat efektivnější řešení,
 • prokazatelné výborné výsledky v oblasti náboru velkého objemu pozic, nábor pro IT firmy velkou výhodou,
 • dobrá znalost Zákoníku práce a schopnost jeho praktického použití,
 • schopnost pracovat s čísly (reporting, KPI, budgeting),
 • znalost anglického jazyka na velmi dobré úrovni výhodou (min. komunikativní znalost – spolupráce s kolegy v US a podpora středního managementu v CZ).

We offer:

 • zajímavou práci v dynamickém prostředí skupiny firem působících v různých tržních segmentech,
 • pravomoci a zodpovědnost odpovídající pozici,
 • silné know how a tým šikovných podřízených,
 • sdílení zkušeností a podporu ostatních kolegů ať již v rámci HR tak na straně businessu,
 • možnost budovat a rozvíjet oblast náboru a business partneringu (nejsme korporace a limity si stanovujeme sami),
 • možnost zužitkovat vlastní zkušenosti a získat nové,
 • smlouvu na dobu neurčitou,
 • home office je pro nás standard,
 • další zaměstnanecké benefity.

Contact:

Erika Mihulová
erika.mihulova@okin.eu